Järnväg

GOP, TSS, TSB

Vid om-, till- eller nybyggnad av Sveriges järnvägsnät ställs stora krav på säkerhet. Processerna teknisk säkerhetsstyrning signal (TSS), teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad (TSB) och Transportstyrelsens godkännandeprocess (GOP) hjälper oss att verifiera och uppfylla dessa krav. Vilken process som ska användas beror på typ av anläggning och vad som ska byggas eller ändras.

Oavsett process ser våra experter till att projektet följer gällande europeisk (TSD-krav) och nationell lagstiftning. Vi är delaktiga genom hela projektet, från att bedöma vilka regler som är tillämpliga, till att den färdiga anläggningen har överlämnats till beställaren och alla beslut finns på plats. Med handläggare för GOP, TSB och TSS från Tyréns kan ni känna er trygga med att säkerheten är i fokus och att tillståndsärenden hanteras professionellt.

Vi hjälper dig med bland annat följande inom GOP/TSS:

  • Handläggning av Transportstyrelsens godkännandeprocess
  • Handläggning av Trafikverkets tekniska säkerhetsstyrning signal
  • Handläggning av Trafikverkets tekniska säkerhetsstyrning banöverbyggnad
  • Handläggning av teknisk säkerhetsstyrning signal och banöverbyggnad för andra infrastrukturförvaltare än Trafikverket
  • Handläggning av dokumentation och kontakter med Anmält Organ för att uppfylla TSD-krav
  • Handläggning där TSD och tillhörande europeiskt regelverk är relevant
  • Kunskaper i RAMS och CSM-RA, leder eller deltar i riskanalysarbeten
  • Utbildning inom GOP och TSS
  • Vara behjälpliga med att ta fram säkerhetsstyrningssystem