Järnväg

Tjänsteområde planläggning

Innan en väg eller järnväg kan byggas görs en omfattande planeringsprocess som kallas planläggning.

Den innefattar åtgärdsvalsstudie (ÅVS) och väg- eller järnvägsplan. Under processen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Den planerade anläggningen samråds och förankras med berörda kommuners planering och enskilda som berörs. Processen är ofta lång och komplex med olika intressen, krav och mål som ställs mot varandra. På Tyréns finns lång och bred erfarenhet från planläggning av både väg och järnväg.

Vi driver processen med ett tvärvetenskapligt fokus - skapar en sammanhållen och tydlig process med korta ledtider som uppfyller lagkraven och genererar en robust och hållbar slutlösning.