Landskap

Inspirerande miljöer med utrymme för lek och lärande

Barn är framtiden, deras miljöer ska vara inspirerande, aktiverande och väcka nyfikenhet för nya utmaningar och kunskap om omvärlden. Platser för barn ska erbjuda utrymme för både lek, lärande och återhämtning. 

Platser för barn ska erbjuda utrymme för lek, lärande och återhämtning. 

Lek- och skolmiljöer är platser där barn får chansen att lära känna sig själva och sin kropp, men också lära känna andra barn och naturen. Miljöer för lek ska vara stimulerande för brukaren och kräver därför en god gestaltning som ger mervärden både avseende funktion och estetik.

Tyréns kan erbjuda allt från skissförslag, projektering av bygghandlingar, funktionskontroll till barnkonsekvensanalys, trygghetsanalys, lekplatspolicy och skötselanvisningar.

Vi hjälper dig med allt inom lek- och skolmiljöer, till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning