Landskap

Vattenmiljöer

Vatten ger liv. Liv åt stadens rum och liv åt de djur och växter som lever i vattnet.

Vi hjälper dig med allt inom vattenmiljöerr.

Dagvatten måste hanteras på kloka sätt där teknik och estetisk vägs samman till en välfungerande helhet. Tyréns har goda kunskaper inom raingardens/regnträdgårdar och kan även erbjuda allt från miljökonsekvensbeskrivning, gestaltningsprogram, skissförslag, projektering av bygghandling och skötselanvisningar.

Vi hjälper dig med allt inom vattenmiljöer, till exempel: stads- och landskapsanalys, utredningar och program, konsekvensbeskrivningar, gestaltning, visualisering, projektering, kontroll och besiktning.