Miljö & klimat

UV-kartan

Tyréns har utvecklat en webbaserad karttjänst som visar hur väl skyddade skolområden är från UV-strålning. UV-kartan baseras på meteorologisk data och höjdinformation för byggnader, terräng och vegetation. Tjänsten vänder sig främst till kommunala beställare.

Med hjälp av webbtjänsten UV-kartan kan besökaren undersöka ett specifikt skolområde. 

UV-kartan

 

 

Det går i korthet till så här på den interaktiva webbsidan:

  1. Välj en specifik skola i kategorierna förskola, grundskola eller gymnasieskola.
  2. I tabell visas en rangordning av hur väl skyddad respektive skolområde är från UV-strålning. Betyget baseras på hur stor del andel av skolområdet som har gott UV-skydd från skuggning av byggnader och/eller vegetation.
  3. Genom att klicka på en specifik skola visas en kartbild över skolområdet.
  4. I en tabell under kartbilden anges olika klasser av UV-skydd, från bäst (80-100 % av UV-strålning hindras från att nå denna del av skolområdet) till sämst (0-20 % av UV-strålning hindras från att nå denna del av skolområdet). Andel (%) av skolområdet som ingår i respektive klass markeras i kartbilden.