Projektledning

Skyddsrumssakkunnig

Tyréns har skyddsrumssakkunniga certifierade enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Certifikatet ger Tyréns behörighet att på uppdrag av MSB utföra skyddsrumskontroller och skyddsrumstillsyn.

Våra skyddsrumssakkunniga på Tyréns jobbar med uppgifter såsom skyddsrumsyttrande befintliga skyddsrum, skyddsrumsstatus, hantering av ingrepp i skyddsrum samt avvecklingsbesiktning och ersättningsskyddsrum.

I många om-, till- och nybyggnadsprojekt påverkas befintliga skyddsrum. I dessa fall krävs enligt skyddsrumslagstiftningen att ett yttrande och en tillsyn utförs av certifierad skyddsrumssakkunnig. Även om ett skyddsrum inte påverkas krävs yttrande från certifierad. Skyddsrumssakkunnigs uppdrag inleds med andra ord med en bedömning av projektets påverkan på skyddsrummet. Om skyddsrummet påverkas fortlöper skyddsrumssakkunnigs åtaganden. I arbetet ingår att säkerställa att MSBs krav efterföljs i projektering och utförande. I mindre projekt utför den skyddsrumssakkunnig ibland själv projektering av nödvändigt underlag för skyddsrummet. Efter godkänd slutbesiktning upprättas intyg till beställaren och ärendet registreras hos MSB.