Vatten

Schaktfritt ledningsbyggande

På Tyréns är vi kunskapsledande inom schaktfritt ledningsbyggande och förmedlar kunskapen vidare i projekt, kurser och genom renoveringslexikon för VA-nät som kallas RELEVANT.

I Sverige används schaktfritt ledningsbyggande, så kallat No Dig, numer allmänt för både vatten och avlopp. Ökat tekniskt kunnandet och ökad erfarenhet har medfört att schaktfritt ledningsbyggande har ökat i omfattning. En schaktfri rörläggning genererar upp till 90 procent mindre CO2 än en rörläggning som sker genom schaktning.

Schaktfria metoder ger möjligheter till stora besparingar vid åtgärder på ledningsnätet. Detta beror bland annat på att byggtid, återställning och framtida återställningsskador minimeras. Störningar i mark- och gatuplanet blir få och trafiken på gator och vägar behöver inte omdirigeras utan kan framföras som vanligt.

Schaktfri teknik förlänger livslängden på det befintliga ledningsnätet med många år, kanske hundratals år. Men det gäller att välja rätt teknik på rätt plats och att ha kunskap om både den ursprungliga ledningens och renoveringsproduktens begränsningar.

Tyréns REnoverings-LExikon för VA-NäT, RELEVANT, innehåller aktuell information om de renoveringsprodukter som är tillgängliga på den svenska marknaden. Det används av många som arbetar med förnyelse och drift och underhåll av det markförlagda ledningsnätet.

För mer information om RELEVANT, besök www.relevant.nu.