Projekt

Illustration: Bau Arkitekter
Kvarter 1, Torsplan

Kvarter 1, Torsplan är en stor kontor- och handelsfastighet som byggs vid Solnabrons fäste och en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Tyréns har i uppdrag 2011-2013 att projektera grundläggning, sto...

Läs mer här
Ting1

Ett nytt bostadshus byggs ovanpå Tinghuset i Örnsköldsvik. Problemet är att det nya bostadshuset inte får nudda det gamla Tingshuset. Tyréns har i uppdrag 2012-2013 att utreda och konstruera den kompl...

Läs mer här
Damm över Luossajärvi

Allt eftersom gruvbrytningen i LKAB:s gruva går djupare, spricker marken närmare och närmare Kiruna stad. Inom två år kommer sprickzonerna att nå den damm som avgränsar sjön Luossajärvi och hindrar de...

Läs mer här
Slussen

Vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Nuvarande "Slussenkarusell" skapades för att lösa dåtida trafikproblem. 1935 då Slussen återinvigdes gi...

Läs mer här
Sydostlänken

Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns genomför 2012-2013 en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en vik...

Läs mer här
ESS - Detaljplan och MKB

Tyréns har 2012-2013 i uppdrag att upprätta detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för ESS i Lund. European Spallation Source (ESS) är ett internationellt f...

Läs mer här
IKEAs utemiljöer

IKEA tittar på hur man kan förbättra utemiljöerna kring varuhus utan att göra avkall på logistik som parkeringstillgänglighet, transport och gående trafikanter. Tyréns uppdrag är att under 2012-2013 u...

Läs mer här
Posthusplatsen i Malmö

Tyréns upprättar på uppdrag av Malmö stad bygghandlingar för Posthusplatsen i Malmö under 2010-2011 baserat på en tidigare gjord gestaltning utförd av Jeppe Aagard Andersen. Platsen framför Posthuset ...

Läs mer här
Geoenergi – värme och kyla från jord och berg

Geoenergi är i huvudsak solenergi som är lagrad i marken. Idag finns effektiva och miljövänliga sätt att utvinna denna energi, både småskaligt, som enskilda hus, och storskaligt för fabriksbyggnader, ...

Läs mer här