Akuten UMAS

Konstruktionshandlingar för akut- och infektionsverksamhet

Regionservice påbörjade under 2008 uppförandet av en ny infektionsklinik och en omfattande om- och tillbyggnad av akutmottagningen på sjukhuset UMAS i Malmö. Arkitekt är CF Möller.

 

Akutmottagningen på UMAS är en av Sveriges största akutmottagningsverksamheter och kommer efter ny- och ombyggnad att motsvara dagens krav på modern akutsjukvård. Infektionsverksamheten kommer i sina nya lokaler att få en samlad verksamhet. Olika verksamhet på olika våningar bidrar till en avancerad stomlösning med väggskivor av betong i flera plan.

Projektet har märkts som ett pilotprojekt av beställaren med avseende på CADhantering. Byggnaden projekteras med BIM av samtliga ingående konsulter vilket medför att det ställs höga krav på samarbete. Kollisionskontroller utförs i 3D. Byggnaden är projekterad enligt Regionfastigheters funktionskrav vid nybyggnation med en önskad låg energiförbrukning under byggnadens hela livslängd.

Beställare: Regionservice

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}