Älvsjö resecentrum

Älvsjö resecentrum

Exploateringskontoret, Stockholms stad har identifierat Älvsjö centrum som en viktig knutpunkt som har behov av förnyelse. Därför vill man bygga Älvsjö resecentrum. Tyréns har fått i uppdrag att under 2006-2013 upprätta förfrågnings-/bygghandling för Älvsjö resecentrum.

Älvsjö centrum är Sveriges femte mest trafikerade station med över en miljon resenärer per år. Syftet med förnyelsen har varit att skapa en ny front för Stockholmsmässan med vänthall för resenärer till pendeltåg – samt framtida tvärbana – och cykelparkeringshus för cykelpendlare.

Utmaningen med uppdraget är Älvsjö resecentrum byggs medan stationen är i drift. Tyréns bidrar även med arbetsberedning och projektet justeras med flera trafikomläggningar och etapper anpassade för stationens genomströmning av resenärer.

Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm Stad

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}