Bild- och Interventionscentrum på Sahlgrenska

Bild- och Interventionscentrum – Nybyggnad för framtidens högteknologiska vård

Bild- och Interventionscentrum är centralt placerat på Sahlgrenska universitetssjukhuset och fungerar som ett nav för forskning, diagnostik och behandling. Här bedrivs avancerad medicinsk verksamhet, för diagnostik och även operation med bilder som stöd.

Den nya byggnaden speglar vår tids arkitektur samtidigt som det har varit viktigt att få den att smälta in i den befintliga arkitekturen. De för Sahlgrenska typiska röda tegelfasaderna finns med i Bild- och Interventionscentrum. Mellan de röda tegelbyggnaderna leder lätta uppglasade gångar. Glasgångarna är placerade på olika ställen i de olika våningsplanen för att skapa spänning och ge mesta möjliga öppenhet mot söder. Den invändiga gestaltningen har haft fokus på att ge personal och besökande en upplevelse av en både trivsam och professionell miljö.

 

Beställare: Västfastigheter

Projekteringstid: 2006 -2012

Färdigställande: 2016

 

 

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}