BIM i staten

BIM-strategi för statliga organisationer

En sammanslutning av fem statliga fastighetsorganisationer; Specialfastigheter, Akademiska hus, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Riksdagsförvaltningen har bestämt sig för att hitta en gemensam modell för att ställa krav på byggnadsinformationsmodeller (BIM) och tar hjälp av Tyréns för att sätta ihop sina strategier.

De fem statliga fastighetsorganisationerna vill hitta ett gemensamt och strukturerat arbetssätt för att använda BIM så att deras förvaltning blir så effektiv och håller så hög kvalitet som möjligt. I dag får de ofta värdefull information vid ny- och ombyggnader som försvinner på väg till förvaltningsledet eftersom det saknas bra sätt att ta hand om och underhålla informationen. Den största utmaningen är hur man ska hantera det redan befintliga beståndet.

Uppdraget omfattar beställarstöd och konsultarbete kring metodutveckling och framtagande av en för sammanslutningen gemensam BIM-strategi. Huvudfrågorna i projektet har varit hur vi definierar en BIM-nytta och hur vi systematiskt ska arbeta med att utveckla BIM-nyttor. Vi har också fokuserat på hur vi kan integrera vår kravställning för BIM så att den harmoniseras och vi kan samordna förbättringsarbetet över tid.

Hypoteser under projektet:
• Det finns ett stort ekonomiskt värde i att ta kontroll över informationsflödet
• Ett BIM-baserat arbetssätt skapar ett effektivare informationsflöde
• Öppna standarder ger ett ökat engagemang för metod- och teknikutveckling
• Bättre informationshantering bidrar signifikant till det hållbara samhället
• En mer modern hantering av information skapar en attraktivare arbetsplats och bransch

Resultat
Ett ramverk med riktlinjer har tagits fram med dokument som sammanfattar den fortsatta gemensamma utvecklingen. Ramverket innefattar en övergripande strategi av arbetet, en särskild utvecklingsprocess för förvaltningsorganisationer, stöddokument för projektledare och BIM-samordnare (projektets representant i det praktiska arbetet) och Informationssamordnare (förvaltarens representant i det praktiska arbetet) samt gemensamma riktlinjer för kravställning av digitala leveranser.

Beställare: En sammanslutning av fem statliga beställare; Specialfastigheter, Akademiska hus, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Riksdagsförvaltning 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}