De Scheg

Bedömning av den akustiska effekten inför renoveringen av De Scheg arenan

Tyréns har fått i uppdrag att bedöma den akustiska effekten av olika byggnadsåtgärder inför renoveringen av skridskoarenan De Scheg i Deventer, Holland. Det är en stor akustisk utmaning, inte bara för att den ska fungera till flera olika typer av evenemang.

Arenan är placerad på en central plats nära bostäder, vilket ökar risken för ljudstörningar till omgivningen. Dessutom råder det utomhusklimat och delar av arenans sidoväggar är öppna. Man planerar att montera ett membrantak på arenan samt att stänga till öppningar längs med arenans långsidor. Då byggnadens öppningar inte helt kommer att stängas erfordras en speciell teknik för att kunna räkna på olika åtgärdsförslag. Åtgärderna kommer att förbättra ljudmiljön för närliggande bostäder där boende idag klagar på höga ljudnivåer.

Beställare: Sportbedrijf Deventer

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}