DesignCampus

Projektet går vidare

Umeå är känt för sin höga nivå på designutbildning, en utbildning som bedrivits i egna lokaler avskilt från universitets stora campus i staden. Nu utvecklar man kurserna ytterligare och inför en helt ny arkitektutbildning med fokus på design. Därför byggs nuvarande DesignCampus ut i några etapper för att möta expansionen.

Etapp två av projekteringen vid Designcampus i Umeå har gått vidare inom våra områden konstruktion, akustik och brand. Designcampusområdet har nu utvecklats med ett nästan 40 meter högt bildmuseum samt en helt ny konsthögskola. Bildmuseet har en tekniskt komplex byggnadsstomme i stål och prefabricerad betong där i synnerhet strukturstabiliteten varit en särskild utmaning att lösa. Konsthögskolan är vidareutvecklad från det tidigare arktitektutbildningshuset där vi nu även utvecklat byggnadens stomme till att samtidigt föra både till- och frånluftskanalisation såväl horisontellt som vertikalt. Vi fortsätter nu med etapp 3 som innehåller ett mer kommersiellt kontorshus med liknande principer vad gäller stomuppbyggnad, ventilation i stommen samt avancerade fasader i glas och trä.

Arkitekt är danska Henning Larsen Architects tillsammans med White Arkitekter.

Beställare: Balticgruppen Design AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}