Energinet - Ballerup

Energinet - Ballerup

Det danska konsultbolaget Hansen, Carlsen & Frølund A/S (HaCaFrø), som är en del av Tyrénskoncernen, hade under 2010 – 2012 i uppdrag att uppföra en administrationsbyggnad för Energinet i den danska orten Ballerup. Arkitekt var Henning Larsen.

Projektet omfattade uppförandet av en 4000 m² stor administrationsbyggnad med kontors- och möteslokaler, kök, restaurang och serverutrymmen.

Byggnaden är utförd som en lågenergibyggnad motsvarande energikraven för BR2015, och är utrustad med gröna tak, förvärmning av friskluft via kanaler i marken, högeffektiv ventilation, återvinning av regnvatten och LED-belysning för alla ytor. Alla anläggningar styrs centralt och alla typer av förbrukning presenteras löpande för brukaren.

HaCaFrø har utfört projekteringen av bärande konstruktioner, el, styr/regler, avlopp, rör, ventilation och kyla.

Beställare: Totalentrepenör: Dahl Entreprise A/S / Byggherre: Energinet

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}