Järvalyftet

Järvalyftet

Järvalyftet är ett långsiktigt projekt där flera fastighetsägare samarbetar för att rusta upp miljonprogramområden. Flera bostadshus i kvarteret Trondheim i Järva i Stockholm behöver rustas upp för att klara dagens hållbarhetskrav. Tyréns kompetens inom VVS, kyl- och energisystem konstruerar under 2010-2014 energieffektiva värme och luftbehandlingssystem samt optimerar klimatskal för 300 lägenheter i området.

Järvalyftet syftar till att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättning är att göra Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar.

Tyréns konsulter inom VVS-, kyl- och energisystem energioptimerar klimatskalet genom att tilläggsisolera väggar och tak, montera energieffektiva fönster och gamla friskluftsventiler byts ut med mekanisk till- och frånluft med hög återvinningsgrad.

Byggnadernas värmesystem dimensioneras som lågtemperatursystem för framtida värmepumpsåtervinning. Tappvattensystem utförs för framtida individuell mätning av varmvattenförbrukning för varje lägenhet. Luftdon med förvärmd friskluft tillförs alla rum och effektiva kökskåpor används vid låga luftflöden.

Projekteringen har tagit hänsyn till att befintliga hyresgäster skall bo kvar i kvarteren under pågående byggproduktion. Material väljs med hänsyn till krav på bra miljöstandard enligt Svenska bostäder miljöprogram. Klimatberäkningar genomförs med IDA/VIP Energy för att säkerställa att valda tekniska lösningar uppnår väntad effekt.

I projektet har man också tagit hänsyn till:

  • Låg vattenförbrukning för vattenanslutna enheter
  • Återvinningsgrad för luftvärmeaggregat dimensioneras att överstiga 85 %.
  • För vissa utvalda hus ska energiförbrukningen vara mindre än 90 kWh/m2 (A-temp).

Beställare: Svenska bostäder

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}