Kägelbanan

Rekonstruktion av kulturhistorisk miljö

Tyréns hjälper under 2010-2011 med restaureringen av ett stort antal byggnader på Torekällberget. Ett exempel är Kägelbanan som förvandlats från ett tomt skal till en fullt inredd och utrustad sporthall i 1800-talsskrud.

Torekällberget har under åren fungerat som andra hem för byggnader som riskerat rivning. I området finns historiska miljöer bevarade som visar hur Södertälje en gång var och kan ge besökarer en egen upplevelse av 1800-talet.

Kägelbanan hade sedan den flyttades till Torekällberget stått tom och oanvänd. För att kunna återskapa Kägelbanan så att den kunde bli en del av besökarens upplevelse krävd en trovärdig gestaltning av byggnadens interiör. Tyréns bidrar med utformning av inredningen i projektet, bland annat med ledning av de få bevarade kägelbanorna i landet.

Arbetet med interiören hanterar allt från snickerier till utformningen av detaljer som belysningsarmaturer och kamin. Samtidigt görs en exteriör fasadrenovering med ny färgsättning och ändrat utförande av snickerier. Tyréns genomför också konsult teknisk kontroll och byggledning i projektet.

Beställare: Torekällbergets Museum

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}