Kvarter 35

Kvarter 35, Torsplan

Kvarter 35, är en stor kontor- och handelsfastighet som är en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Tyréns har i uppdrag 2013-2014 att upprätta program-, system- och arbetshandlingar för det nya kvarteret. Kvarteret har 1200 kontorsplatser och 200 arbetsplatser för butik och restaurang.

Kvarter 35 är en del i det kluster av bostäder, förskolor, service och handel som kommer att utgöra Hagastaden. Hagastaden byggs under en längre period där de norra kvarteren läggs på den överdäckade järnvägen och motorvägen, Värtabanan respektive E4/20, mellan Hagastaden och Solna.

Tyréns har som uppgift att upprätta program-, system- och arbetshandlingar för kvarteret. En utmaning i utformningen av den nya kvartersbyggnaden är en ramp för varutransporter som korsar kvarteret rakt igenom i två våningsplan. Kvartsbyggnadens konstruktion måste också förberedas för framtida tunnelbaneuppgångar om en framtida förlängning av tunnelbanan till Hagastaden blir verklighet.

Utmaningen i konstruktionsuppdraget är den ramp för godstransporter till intilliggande kvart korsar kvarteret i två våningsplan. Alternativa uppgångar för planerad tunnelbana tas också hänsyn till. Starkt varierade mark- och entrénivåer påverkar också stommens utformning vilket kräver extra avväxlingar och förstärkningar.

Beställare: NCC

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}