Nya polishögskolan i Flemingsberg

Tyréns fick uppdraget som projekteringsledare

Polishögskolan flyttar sin verksamhet från Sörentorp i Solna till Södertörns högskola i Flemingsberg, i syfte att integreras med andra humanistiska utbildningar. Tyréns fick uppdraget som projekteringsledare för båda husen inklusive förberedande markarbeten.

Den nya polishögskolan i Flemingsberg består av en nybyggnad, ANA 14, på cirka 5000 kvm och en ombyggnad av befintlig lokal, ANA12, på cirka 3000 kvm. De nya lokalerna rymmer bland annat kontor- och undervisningsrum, övningsutrymmen, skjutbana och en idrottssal. Totalt ska den nya polishögskolan ha utrymme för 900 elever i en modern lärandemiljö.

Tyréns fick i uppdrag av Skanska, som är totalentreprenör, att vara projekteringsledare för båda husen inklusive förberedande markarbeten, så som sprängning, pålning, gjutning av plintar och spontning. En stor utmaning i projektet har varit att byggnaderna uppförs i skyddsklass 2, samtidigt som lokalerna ska präglas av en ljus och öppen lärandemiljö.

I projektet har en ny metod för arbetsmiljörisker tillämpats, kallat K1. Det går ut på att de identifierade riskerna markeras ut på ritningarna och i modellerna. På så sätt blir de lättåtkomliga och man kan läsa om riskerna direkt i modellen. Det är ett bra verktyg för att ha koll på riskerna på ett visuellt och överskådligt sätt.

 

Foto: Tengbom

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}