Punkthus Solna

Fasadrenovering av tidstypiska punkthus

HSB:s arkitektkontor står bakom de två sjuvåningshusen från 1952-53. Byggnaderna uppfördes som bostadsrätter och är tidstypiska punkthus med burspråk och varierad fönstersättning. De lågmälda fasaderna har en ädelputs med kontraster i färgsättningen och balkonger med smäckra smidesräcken.

Fastigheten ingår som en del av mönstret vid Råsundavägen i Solna där punkthus står snedställda mot gatan. Den sammanhållna 1950-talsmiljön är utpekad som kulturhistoriskt värdefullt område i Solnas översiktsplan.

Vid fasadrenoveringar av byggnader från en tid som ligger så nära vår egen är det avgörande med god kunskap om de olika karaktärsskapande nyanserna i utförandet. Det aktuella projektet innebar bland annat ny ädelputs, återskapande av ursprunglig färgsättning, omgjutning av balkongplattor och renovering av smidesräcken. Butikslokalernas fasader av teak återfår sin forna glans. Bostadsrättföreningen valde även att genomföra energisparande åtgärder i samband med att originalfönstren renoveras.

Genom samarbetet med Tyréns byggnadsantikvarie kunde upprustningen av fastigheterna genomföras utan att gå ut över byggnadernas kulturhistoriska värde och karaktär. Tyréns har även bistått med konstruktionsritningar, arbetsmiljöfrågor, myndighetskontakter, upphandling av entreprenör, byggledning och teknisk kontroll.

Beställare: HSB:s Brf Klinten

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}