Rådhuset Visby

Renovering av byggnadsminnen i Visby

De aktuella byggnaderna är ett femtontal hus, från medeltid till sent 1900-tal. De har huvudsakligen stommar av kalksten eller tegel under tegeltak och är fördelade på sju fastigheter inom kvarteren Annexet, Rådhuset, Laboratorn och S:ta Katarina.

Merparten av byggnaderna har renoverats och byggts om vid flera tillfällen. De flesta är sammanlänkade med tillgänglighet via genomgångar och passager i murverk samt anslutningsbyggnader med trapphus och hisschakt.

Peab Bostad AB har förvärvat fastighetsbeståndet med avsikt att renovera och inreda byggnaderna för bostadsändamål. Ett 80-tal bostadsrätter kommer att iordningsställas, i två etapper. Den första omfattar byggnader i kvarteren Laboratorn och S:ta Katarina och den andra etappens lägenheter i kvarteren Annexet och Rådhuset.

De flesta av byggnaderna och tomterna har höga kulturvärden, är byggnadsminnesförklarade och har dessutom skydd i detaljplan. Detta medför krav på antikvarisk medverkan vid planering, projektering och utförande av ändrings- och ombyggnadsarbeten.

Beställare: Peab Bostad AB 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}