Solliden

Solliden – scenens nya unika konstruktion

Scenen på Solliden behöver rustas upp. Ambitionen har varit att skapa norra Europas bästa utomhusscen utan att göra våld på originalscenen ”Snäckan” och den omkringliggande miljön. Tyréns har i uppdrag 2008-2013 att ansvara för konstruktionen av Sollidens nya scen som invigs i juni 2013.

För att kunna erbjuda skydd för hela scenen måste Sollidens tak byggas ut. Samtidigt är det viktigt att taket inte är klumpigt. Originalscenen ”Snäckan” måste också ska finnas kvar och Sollidens vackra miljö och utsikt ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Utmaningen har legat i att skapa en konstruktion som är kraftfull och samtidigt lätt och elegant.

Det bågformade taket på 400 kvadratmeter konstrueras med det senaste vad gäller teknik. Taket är bara 14 centimeter tjockt är en av de saker som har ställt krav på Tyréns konstruktörer och resulterat i ett antal nya spännande lösningar.

Tyréns genomför systemhandling och bygghandling av Sollidenscenen vilket inkluderas scentak i stål, skärmtak och sidobyggnader i massivträstomme. Uppdraget utmärks av ombyggnationen av den kulturminnesmärkta scenbyggnaden från 1938, en utökning av befintlig scenkonstruktion från samma år och en nybyggnad av en avancerad stålstruktur som är scentaket. De två sidobyggnader i massivträ som båda är nybyggen ska användas som förråd, till teknikutrustning, kontor och loger.

En central fråga i konstruktionsarbetet har varit hur taket ska kunna hantera deformationen och den påverkan vind och tjocka lager snö kan ha. Lösningen är ett tak utformat i fartygsplåt med pelare som är fästa i en pelarfot med en centralt liggande axel. Tyréns löser denna utmaning genom rörliga leder vid infästning av pelarna, när takets båge tyngs ner har pelarna möjlighet att följa takets rörelse och röra sig i sidled. Scentaket består ytterst av 5 mm konstruktionsplåt vilket utnyttjas för ytterligare stabilisering genom skivverkning.

Beställare: Stiftelsen Skansen, Tengbom och NCC

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}