Studentskrapan

Studentskrapan

Stockholm är behov av nya studentlägenheter. Som ett led i det arbetet omvandlas det tidigare kontorshuset Skrapan till studentbostadshus och en galleria i tre plan i botten av huset och enstaka kontorslokaler. Tyréns kompetens inom VVS-, kyl- och energisystem har i uppdrag 2004-2008 att projektera, från programhandling till bygghandling för VVS-installationer för Studentskrapan. Uppdraget omfattar också att hyresgästanpassa VVS-installationer i kontors- och butiksdelar. Huset har 470 studentlägenheter.

Skrapan är idag välkänt landmärke i Stockholm med sitt centrala läge på Södermalm, nära till Medborgarplatsen. Tidigare bestod Skrapan av kontorslokaler för Skatteförvaltningen. Efter millenieskiftet beslutas det att Skrapan ska omvandlas till prisvärda studentbostäder – de mest centralt belägna i Stockholm.

På grund av att huset är så högt hanteras installationssystemen som det är tre separata tiovåningshus. Tyréns kompetens inom VVS-, kyl- och energissystem projekterar rörsystem med fjärrvärme och fjärrkyla, tappvattensystem med tryckökningspumpar och luftbehandlingssystem. I de före detta butikslokalerna installeras variabelflödessystem (VAV) med kompletterande köldbärarsystem för cirkulationskylare. I kontorsdelarna finns konstantflödesssystem (CAV) med aktiva kylbafflar.

Glas byts i Skrapans fasad på grund av klimat-, ljud och energiskäl. Temperaturförändringen efter installation medför jämnare temperatur som aldrig överskrider 26 grader en normal julimånad (innan installation simulerade de ännu inte byggda studentrummen 35 grader i juli månad).

Utmaningen med uppdraget är Skrapans K-märkning vilket begränsar möjligheterna att göra åverkan på befintligt konstruktion och inredning. Vissa gamla installationer har idag högt kulturvärde och ska bevaras.

Efter installationer är införda uppmäts följande värden:

  • Kyla för kylbafflar och luftkylning uppgår i det totala installationssystemet 1650 kW
  • Det totala uppvärmningsbehovet för Skrapans hela installationssystemet är 2700 kW
  • Luftbehandlingen genererar ett totalt luftflöde på 78 kubikmeter per sekund uppdelade på tolv luftbehandlingsaggregat

Beställare: Svenska Bostäder

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}