Tagensbo Skole

Tagensbo Skole - Köpenhamn

Det danska konsultbolaget Hansen, Carlsen & Frølund A/S (HaCaFrø), som är en del av Tyrénskoncernen, hade under 2010-2011 i uppdrag att utföra renovering samt om- och tillbyggnad av Tagensbo Skole i Köpenhamn. Arkitekt var Nøhr & Sigsgaard.

Projektet omfattade renovering samt om- och tillbyggnad av Tagensbo Skole till en modern och tidsanpassad 3:e spåret skola. Renoveringen omfattade samtliga av de existerande byggnadernas klimatskydd, utbyte av dörrar och fönster samt ett totalt utbyte av alla el-installationer.

Nybyggnationen omfattade etablering av en administrationsbyggnad i tre våningar, samt en multihall som placerades i förlängningen av den tidigare aulan. Multihallen är delvist nedsänkt, och rymmer förutom själva hallen också omklädningsfaciliteter med mera.

HaCaFrø har ansvarat för projekteringen av bärande konstruktioner, el, styr/regler, avlopp, rör och ventilation.

Beställare: Totalentrepenör: Hoffmann/ Byggherre: København Kommune

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}