Torekällberget

Restaurering av friluftsmuseum

Friluftsmuseet Torekällberget i Södertälje har under åren räddat ett stort antal byggnader från att suddas ut från historiens blad. Området ger i dag besökaren möjlighet att ströva fram i småstaden Södertälje som den var vid mitten av 1800-talet.

Tidsresan kan sedan fortsätta bland säterigårdar och torpstugor från den omgivande landsbygden. Upplevelsen kanske avslutas med att kela med Torekällbergets många djur, de allra flesta är lantraser som fanns i såväl stad som land under 1800-talets Södertälje.

Tyréns har i nära samarbete med museet under flera år arbetat med restaureringen av Torekällbergets byggnader. Här vänds så sakta en eftersatt museimiljö till ett vackert friluftsmuseum där varje byggnad, inom en kommunal budgetram, restaureras till att ingå i en helhet som berättar om Södertälje på 1860-talet.

Under projektets gång har alla former av träbyggnader från tiden hanterats. Omfattande yttre arbeten har gjorts av byggnadernas fasader såväl som interiöra omgestaltningar. Projektet har inbegripit många material och utföranden, exempelvis tak av halm, trä, torv och plåt, timmerlagningar, inre och yttre färgsättningar och måleriarbeten, rekonstruktioner och tillbyggnader.

Beställare: Torekällbergets Museum

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}