Turning Torso

Många utmaningar i banbrytande höghus

Turning Torso är med sina 190 meter och 54 våningar Europas näst högsta bostadshus. Huset är ritat av den välkända spanska arkitekten Santiago Calatrava. Tyréns projekterade allt brandskydd i byggnaden och utförde även inledande riskanalyser med avseende på samhällsrisker i detaljplaneringen. Tyréns har även utarbetat rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Turning Torso började byggas 2001 och invigdes i augusti 2005. Konstruktionen i Turning Torso bygger på nio kuber med fem våningsplan i varje. Varje våningsplan har omkring 400 m² boyta och det finns totalt 147 lägenheter från kub tre till kub nio. På de lägre våningsplanen finns kontorslokaler. Varje våningsplan består i princip av en kvadratisk del kring kärnan, samt en triangulär del som delvis bärs upp av ett utvändigt stålbärverk. Hela konstruktionen vrider sig 90 grader på sin väg upp.

Vid tiden för projekteringen var Turning Torso i många avseenden ett unikt hus, inte bara för svenska förhållanden utan även internationellt. Eftersom erfarenheten från liknande byggnader i Sverige var begränsad ställdes stora krav vid projekteringen. Tyréns medverkade genom hela projekteringen. Inledningsvis genomfördes en riskanalys för att studera huruvida samhällsrisken vid byggnaden var acceptabel, detta var en förutsättning för att tillåta byggnaden i detaljplaneringen.

Byggnadens brandskydd är också speciellt eftersom det bara finns ett trapphus för utrymning. För att detta skall vara möjligt dimensionerades trycksättning av trapphuset analytiskt. Principen bygger på att ett positivt övertryck skapas i trapphuset med hjälp av fläktar för att förhindra spridning av brandgaser till trapphuset. I byggnaden finns även en särskilt utformad hiss som kan nyttjas av räddningstjänsten. Projekteringen ställde även krav på de brandtekniska lösningarna för att tillåta en konferensdel på plan 53 och 54.

Beställare: HSB Malmö

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}