Förebyggande av avfall i byggprojekt

Så ska byggavfallet minska

Tyréns har tillsammans med Stockholms läns landsting och Skanska Healthcare genomfört ett utvecklingsprojekt 2011-2012 för att ta fram en metod som effektivt förebygger avfall med bygget av universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna som utgångspunkt. Den nya metoden ligger till grund för branschrekommendationer i byggbranschen.

Att förebygga avfall handlar om att minska avfallets mängd och farlighet. Resultaten från projektet visar att förebyggande endast till en liten del handlar om åtgärder i avfallsledet. Den metod som utvecklats berör hela byggprocessen, alla skeden och de flesta aktörer.

Kunskap om förväntat avfall bör användas som utgångspunkt. Genom att analysera vilket avfall som uppstår, vilken miljöpåverkan det har under livscykeln och varför det uppstår, får man en bra grund för att identifiera och välja åtgärder.

De åtgärder som föreslås är kopplade till befintliga processer och utvecklingsområden som byggsektorn redan arbetar med.

Exempel på åtgärder som man kan arbeta med är:

  • Utformning av byggnad och materialval
  • Byggmetoder
  • Logistik och materialhantering
  • Inköp
  • Åtgärder för att minska mängden byggfel och skador på färdigbyggda delar
  • Kommunikation, samordning och ledarskap

Avfall kostar pengar och tar tid och plats. Avfall ska sorteras, lagras, transporteras och omhändertas. Om hanteringen av avfall kan minskas kan pengar sparas. Ofta är kostnaden för inköp och hantering av materialet tidigare i processen högre än kostnaderna för avfallshanteringen. Erfarenheter från projekt i Storbritannien visar att åtgärder för att förebygga avfall med den teknik som utvecklats hittills kan minska produktionskostnaden med motsvarande 0,2-0,8 procent vid nyproduktion.

Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse, Skanska Healthcare, Stockholms läns landsting

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}