Läkemedelsrester

Risker för spridning av läkemedelsrester i vatten och slam

Dagens avfallsreningsverk är inte byggda för att rena läkemedelsrester. Tyréns ingår i Örebros universitets utvecklingssatsning "Biologiska effekter av läkemedelsrester" för att identifiera eventuella hälsorisker.

Tyréns uppdrag i utvecklingsprojektet omfattar utvecklingen av en riskanalysmodell som kan användas i samhälls- och stadsplanering. Utvecklingsprojektet är det första av sitt slag där konsekvensanalyser på mänskliga celler genomförs. Huvudfinansiär för utvecklingsprojektet är KK-stiftelsen.

Läkemedelsrester i miljö är ett växande problem och ett resultat av bristande avfallshantering. I sambands med rutinprover av vattendrag under många år har kommuner identifierat en ökande halt av läkemedel i vattendrag. Tyréns tillfrågades av Örebro universitet att delta i en studie som undersöker biologiska effekterna av läkemedelsresterna.

Tyréns medverkar vid provtagningar avseende spridningen i vattendrag nära reningsverk och slam i reningsverk. Utifrån resultaten i provtagning genomförs sedan en riskanalys för samhälle och städer. Analysen utvecklar en riskanalysmodell som tittar på vart riskerna finns för intag av medier, som mat och vatten, som kan innehålla läkemedelsrester. Den färdiga optimerade riskanalysmodellen kan sedan användas i framtida samhällsplanering.

Planen är att fortsätta och göra analyser och motsvarande riskanalyser för spridning av perfluorerade ämnen (PFOS med flera) via vatten och slam.

 

Huvudfinansiär: KK-stiftelsen

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}