Produktvalsprocess till avfall

Från produktvalsprocessen till avfall

Avfallsmängderna inom Region Skåne har ökat trots flera års arbete för att vända trenden. Tyréns fick i uppdrag 2009-2012 att tillsammans med Region Skåne utveckla en metod för att förebygga avfall som kan tillämpas på alla typer av verksamheter. Arbetet skedde främst på Skånes universitetssjukhus, SUS.

Förebyggande av avfall handlar bara till en liten del om åtgärder i avfallsledet. Det handlar istället om materialplanering och resurseffektivitet. Det handlar om kommunikation och att förändra vårt beteende. I en verksamhet kan förebyggande av avfall exempelvis innebära att:

  • Köpa in ändamålsenliga produkter
  • Rätt saker finns på rätt plats
  • Skapa rutiner så att skadat material och svinn minskar
  • Skapa rutiner för utvärdering och återkoppling

Metoden som utvecklades bygger på ett systematiskt arbete genom hela verksamheten; produktval – inköp – logistik – användning – avfall – uppföljning. Tyréns arbetade i strukturerade workshops, vilket visade sig vara väldigt effektivt, roligt och uppskattat av deltagarna, som fick en ökad förståelse för helheten.

Metoden kan användas såväl i sin helhet som i valda delar för att ta de första stegen för att förebygga avfall.

 

Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse, Region Skåne

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}