Industri

Tyréns breda kunskap inom samhällsbyggnad gör att vi kan erbjuda industriföretag allt från miljöprofilering – något både kunder och medarbetare efterfrågar – till att kapa kostnader genom att spara energi, minimera avfallsproblem och kemikalieanvändning. I vårt samarbete med industrin har vi särskilt fokus på miljö, projektering, informationshantering och riskhantering.

Damm över Luossajärvi

Allt eftersom gruvbrytningen i LKAB:s gruva går djupare, spricker marken närmare och närmare Kiruna stad. Inom två år kommer sprickzonerna att nå den damm som avgränsar sjön Luossajärvi och hindrar de...

Läs mer här
Mackmyra

Gävle kommun utvecklar sitt expansionsområde Västra Kungsbäck genom att låta Mackmyra Whisky expandera sin verksamhet med ett nytt exportdestilleri. Tyréns har i uppdrag under 2010 att projektera tekn...

Läs mer här
Dannemora gruva
Dannemora gruva

Tyréns har i uppdrag att i tidigt skede 2011-2012 hjälpa till med uppstarten av Dannemora gruva som öppnar för drift. Tyréns projekterar underjordsarbete på uppdrag av beställare Dannemora Magnetit AB...

Läs mer här
Forsmark
Kärnbränsleförvar Forsmark

Tyréns har, tillsammans med ÅF, i uppdrag av Svensk Kärnbränsle-hantering AB att utföra systemprojektering av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Systemprojekteringen innefattade typritningar, 3D-modeller...

Läs mer här
Riskhantering SSAB

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. På deras anläggning i Borlänge hanteras brandfarliga varor och andra kemikalier som medför att man utför riskhantering med krav från flera oli...

Läs mer här
Safety Audits

Tyréns har genomfört "safety audits" på tre fabriker för AarhusKarlshamn AB:s räkning.

Läs mer här
Kvantitativ riskanalys

Kemira Kemi AB söker på eget initiativ om befintligt miljötillstånd för sin svavelsyrafabrik med tillhörande svaveldioxidhantering i en prövning enligt miljöbalken. Det är bakgrunden till ett synnerli...

Läs mer här
Zinkgruvan i Askersund

Zinkgruvan i Askersund har på 650 meter djup flera äldre gångar som är för låga för att rymma stora lastbilar. Tyréns har i uppdrag att 2013 laserskanna en 265 meter lång tunnelsträckning för att leve...

Läs mer här
Järpens industriområde

Inom industriområdet i Järpen har industriverksamhet bedrivits sedan slutet av 1880-talet. Genom åren har sulfitfabrik, pappersbruk, spritfabrik, tapetfabrik, bangård, galvaniseringsverksamhet och trä...

Läs mer här
Industri-GIS IFÖ

Ifö Sanitär i Bromölla fattade beslut om att se över sin ledningsdokumentation. Anledningen var att det endast fanns ledningskartor i form av översikter. Dessa kartor var inte reviderade sedan 60-tale...

Läs mer här
Efterbehandling av Kedträskgruvan

Kedträskgruvan är belägen i Norsjö kommun och utgörs av ett vattenfyllt dagbrott samt gråberghögar som är upplagda i anslutning till den tidigare gruvan. På grund av det stora läckaget av surt och met...

Läs mer här