Damm över Luossajärvi

Damm över Luossajärvi

Allt eftersom gruvbrytningen i LKAB:s gruva går djupare, spricker marken närmare och närmare Kiruna stad. Inom två år kommer sprickzonerna att nå den damm som avgränsar sjön Luossajärvi och hindrar den från att tömmas ner i gruvan. För att kunna fortsätta gruvdriften måste en ny damm byggas, som delar sjön så att man kan tömma 30 procent av sjöns yta. Tyréns uppdrag är att tillsammans med entreprenadföretaget BDX, projektera och bygga dammen, som måste stå färdig till årsskiftet 2013-2014.

Det finns ett starkt engagemang i projektet och dammen byggs under säkra arbetsmiljömässiga förhållanden, på ett produktionsmässigt rationellt sätt och till en hög kvalitet. Dammen byggs med en unik metod där fyllningen över sjön, det första kritiska arbetsmomentet, utfördes med 280 000 ton morän och bergkross på mindre än fem veckor.

Tyréns bidrar med teknikexpertis inom bland annat geoteknik och miljö och har etablerat ett geolabb nära arbetsplatsen för att kunna redovisa materialprover snabbt.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}