Dannemora gruva

Gruvprojektering och långsiktigt tänkande

Tyréns har i uppdrag att i tidigt skede 2011-2012 hjälpa till med uppstarten av Dannemora gruva som öppnar för drift. Tyréns projekterar underjordsarbete på uppdrag av beställare Dannemora Magnetit AB.

Dannemora Gruva har varit nedlagd sedan 1992. För att säkerställa en säker och fungerande drift har det varit nödvändigt att genomföra underjordsarbete innan önskad driftstart. Målet är att starta gruvdriften andra kvartalet 2012.

Arbetsprocssen bygger på att Tyréns driver ett strategiskt långsiktigt arbete med uppdragsgivaren och en komplett organisation handplockas för gruvans uppstart med kompetenser inom Brand och Risk, Mätning, Geoteknik, Betongbyggnad, Projektledning och Miljö.

Tyréns tillhandahåller även behörig gruvmätare och ansvarar för att Dannemora Magnetit AB följer gruv- och minerallagen vid redovisning av gruvkartor till Bergstaten.

Ovan mark flygfotograferas gruvans industriområde med omgivning och skapar en komplett karta, samt ortofoton över området.

Uppdraget innefattar att Tyréns också fungerar som stödfunktion till gruvplaneringsavdelningen. För att bryta gruvan på ett effektivt och lönsamt sätt fordras att gruvan är i detalj planerad beträffande såväl infrastruktur som malmproduktion.

All gruvplanering sker i Cad-programmet Surpac och arbetet skall resultera i en långtidsplan för gruvan. Förutom detta designar och installerar Tyréns övervakningssystem för kontroll av luftkvalitén i gruvan.

Beställare:Dannemora Magnetit AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}