Industri-GIS IFÖ

Bearbetning och publicering av ledningsdokumentation

Ifö Sanitär i Bromölla fattade beslut om att se över sin ledningsdokumentation. Anledningen var att det endast fanns ledningskartor i form av översikter. Dessa kartor var inte reviderade sedan 60-talet och man kunde inte lita på dem.

En annan anledning var att personalen som känner till ledningssystemen inom fabriksområdet började närma sig pension. För att på ett vettigt sätt tillgodogöra sig denna viktiga information insåg man att ett digitalt kartsystem var att föredra. Man insåg också att gjorde man det inte nu kunde det bli oerhört kostsamt i ett senare skede. Även företagets känsliga geografiska placering intill natursköna Ivösjön har bidraget till beslutet då man har "ögonen" på sig, speciellt från miljöhåll.

Beställare: IFÖ Sanitär AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}