Kvantitativ riskanalys

Nytt miljötillstånd

Kemira Kemi AB söker på eget initiativ om befintligt miljötillstånd för sin svavelsyrafabrik med tillhörande svaveldioxidhantering i en prövning enligt miljöbalken. Det är bakgrunden till ett synnerligen aktuellt och omskrivet projekt.

Vi genomförde en kvantitativ riskanalys för svaveldioxidhanteringen och bedömde olika riskreducerande åtgärder. I brist på svenska riktlinjer genomförde vi en kvantitativ riskanalys (QRA) med beräkning av individrisk och samhällsrisk utifrån företagets grovriskanalys och den holländska guiden CPR. För sammanställningen krävdes ett omfattande arbete med att bedöma skadehändelser, kritisk påverkan, frekvenser, konsekvenser, väderstatistik och befolkningsdata. Resultatet gav ny fart åt en lokal debatt om anläggningens framtid.

Beställare: Kemira Kemi AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}