Mackmyra

En whiskyby i Gävle

Gävle kommun utvecklar sitt expansionsområde Västra Kungsbäck genom att låta Mackmyra Whisky expandera sin verksamhet med ett nytt exportdestilleri. Tyréns har i uppdrag under 2010 att projektera teknisk infrastruktur för det oexploaterade området. Destilleriet innefattar över- och underjordiska lager, besöksanläggning med restaurang och övernattningsmöjligheter och byggnader för relaterade hantverk som tunnbinderi och glasblåseri.

Västra Kungsbäck är beläget söder om trafikplats Gävle Västra i direkt anslutning till E4 och Rv80. Området ligger även i anslutning till Teknikparken/Högskolan där expansion sker idag och ytterligare expansion planeras. Området söder om Mackmyras etablering är i kommunens översiktsplan utpekad som möjligt framtida expansionsområde för bostäder.

Området har använts som militärt övningsområde och skjutfält vilket gör att geoteknik och miljöprovtagning utgör stora delar i uppdraget.

I en första etapp detaljprojekterar Tyréns nya vägar, en ny bro samt gång- och cykelvägar till och inom området. Projekteringen omfattar också teknisk försörjning som el, VA, kommunikation och belysning. Tyréns projekterar även processvattnet till själva destilleriet.

Beställare: Gävle kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}