Riskhantering SSAB

Analys och handlingsprogram

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. På deras anläggning i Borlänge hanteras brandfarliga varor och andra kemikalier som medför att man utför riskhantering med krav från flera olika lagstiftningar.

De största mängderna brandfarliga varor utgörs av gasol för uppvärmning av ugnar till stålbearbetningen. Inom anläggningen används även brandfarliga vätskor i form av färg för slutbehandling av plåt. Våra medarbetare har hjälpt SSAB med riskhantering, utbildning, klassningsplaner samt framtagande av explosionsskyddsdokument för hanteringen av brandfarliga varor. Vi har även tagit fram säkerhetsrapport och revisioner av handlingsprogrammet enligt Sevesolagstiftningen.

Beställare: SSAB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}