Safety Audits

Safety Audits för AAK Swedens verksamhet i Karlshamn

Tyréns har genomfört "safety audits" på tre fabriker för AarhusKarlshamn AB:s räkning.

Den första genomfördes i Århus som en direkt följd av den explosion som inträffade på fabriken i december 2007 där en anställd omkom. Efter den tragiska olyckan togs ett koncernbeslut att audits skulle genomföras även på de två andra fabrikerna i Karlshamn och i Zaandijk som båda två organisatoriskt tillhör Onesite, och dessa genomfördes under 2009. Den modell som vi har använt är utvecklad av Plast- & Kemibranschen, och kan ses som ett hjälpmedel för att kontrollera att säkerhetsarbetet uppfyller såväl företagets som utomstående intressenters krav på verksamheten. Förutom säkerhetsfrågor är modellen även lämplig för att kontrollera arbetet med arbetsmiljö och yttre miljöfrågor.

Beställare: AarhusKarlshamn AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}