Zinkgruvan i Askersund

Laserskanning av zinkgruvan i Askersund

Zinkgruvan i Askersund har på 650 meter djup flera äldre gångar som är för låga för att rymma stora lastbilar. Tyréns har i uppdrag att 2013 laserskanna en 265 meter lång tunnelsträckning för att leverera underlag för tunnelvidgning.

Zinkgruvan Mining AB är en zink-blymalmsgruva i södra delen av Örebro län. På grund av gruvans löpande verksamhet finns endast ett ledigt tidsfönster på två timmar för att utföra skanningen.

För att lyckas med detta utförs skanningen i nära samarbete med gruvans mätningspersonal som står för inmätning och koordinatberäkning av skannerns referensobjekt. Ingen belysning finns i tunneln, så skanningen genomförs i totalt mörker endast upplyst av pannlampor och ljuset från utrustningen.

Resultatet blir ett punktmoln bestående av cirka 500 miljoner punkter. Punktmolnet kommer att processas mot en önskad teoretisk modell och differensen kommer därmed att definiera de delar av berget som måste åtgärdas. Differensmodellen kommer att levereras som 3D-polygoner. Polygonerna kan sedan direkt användas av gruvmätarna för att på plats markera de områden som ska åtgärdas.

Beställare: Zinkgruvan Mining AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}