Bro över Hörneån

Snabb byggtid med smarta lösningar

Dynamisk analys av bron utfördes för att säkerställa att de krav som ställs på broar trafikerade av höghastighetståg uppfylls. Uppdraget innebar framtagande av arbetshandlingar och temporära konstruktioner för den ca 350 meter långa spännarmerade trågbalkbron.

Del av bron är breddad och utgör perrong med anslutning till stationshus och trapphus. Byggarbeten startade i oktober 2006 och på rekordkort tid skulle bron vara färdigställd i oktober 2007. Det innbar en produktionsanpassning för snabb byggtid med smarta lösningar för framförallt grundläggning och ställningsbyggande.

Bron skulle klara Banverkets krav på höghastighetsbanor, dvs. broar trafikerade med tåg i en hastighet över 200 km/h, och då ställs krav på att de dynamiska effekterna på bron studeras. Kontroller som utförs innefattar kontroll av accelerationer, deformationer, lyftkraft i lager etc. Detta innebar omfattande FE-analyser för att visa hur konstruktionen fungerade och att valda statiska system och brotvärsnitt var anpassade för dessa krav.

Beställare: PEAB Sverige AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}