E18 Hjulsta-Kista

Från idé till bygghandling

För Trafikverket har vi arbetat fram bygghandlingar för projektet E18, delen Rinkeby - Rissne. Uppdraget bestod i att ta fram bygghandlingar för sju entreprenader innehållande fyra kilometer stadsmotorväg, två stycken överdäckningar (300 meter långa), broar, trafikplatser, överliggande cirkulationsplats, belysning, geotekniska förstärkningsåtgärder, landskapsanpassning samt uppdragsledning och samordning.

Utmärkande för projektet har varit ett nära samarbete mellan Tyréns och Trafikverket. Ett samarbete som visat sig mycket framgångsrikt och nu kommer att användas som exempel för framtida projekt av samma slag. Bygghandling och förfrågningsunderlag är avklarade och byggnationen på sträckan i full gång.

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}