Gnistängstunneln

Förstärkningsåtgärder Gnistängstunneln

Gnistängstunneln är en av få tunnlar i Göteborgsområdet som tillåter transport av farligt gods, därför ställs särskilda krav på säkerheten i och omkring tunneln. De senaste åren har upprustning av tunneln skett på flera fronter. Tyréns har 2012 i uppdrag av Trafikverket att genomföra besiktning och förslag på förstärkningsåtgärder av bergskärningar vid Gnistängstunneln, samt efterbesiktning.

Tyréns har varit med på upprustningen vad gäller berget och en del i det arbetet har syftat till att förhindra lösa stenpartier från att rasa ner från bergskärningarna utanför tunneln samt att säkerställa kvaliteten hos utförd bergförstärkning.

Att stänga av vägarna för att kunna besiktiga skärningarna från lift är mycket kostsamt och i vissa fall helt omöjligt. Därför valdes istället att utföra besiktningarna med hjälp av industriell repteknik. Genom succesiv nedstigning med rep längs bergskärningarna kunde först förstärkningsåtgärder markeras och i en andra omgång kunde en metodisk kontroll av dessa åtgärder utföras.

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}