Inspektion tunnlar

Inspektion av tunnlar i hela landet

Tyréns har 2013-2014 i uppdrag av Trafikverket att utföra huvudinspektion av bergtunnlar och betongkonstruktioner, samt åtgärdsförslag för Region Syd/Väst, Sthlm/Öst, Nord/Mitt.

Tyréns inspekterar såväl väg- som järnvägstunnlar, inklusive förskärningar i berg, i hela landet. Inspektionen omfattar varje konstruktions synliga konstruktionsdelar varvid skador klassificeras och bedöms enligt metodiken i BaTMan (Bridge and Tunneling Management).

Betongportaler och stödmurar inspekteras av betongkonstruktör, medan berg, inklädnader och befintlig förstärkning som bl.a. sprutbetong på berg och inklädnader inspekteras av bergtekniker/ingenjörsgeolog. Skador och åtgärdsförslag registreras i BaTMan tillsammans med en inspektionsrapport och tillhörande ritningar för varje enskild tunnel.

Förskärningar inspekteras enligt Banverkets ”Instruktion – besiktningsprotokoll för bergskärning v.2.0” i tillämpliga delar. Befintliga förhållanden dokumenteras så som slänthöjder och lutningar, bergtekniska och geologiska förutsättningar, eventuell förstärkning, inklädnad och installationer. En stabilitetsbedömning utförs och vid bristande förhållanden tas åtgärdsförslag fram. Förskärningarna redovisas i rapport som registreras i BaTMan.

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}