Lundbytunneln

Fullskaleförsök med tunnelduk

Vatteninläckage i Lundbytunneln, såsom mindre flöden, dropp och fukt, skapar stora drift- och underhållsproblem samt isknackning. Tyréns har i uppdrag av Trafikverket 2012-2014 att projektera, samordna och byggleda fullskaleförsöket med tunnelduk samt uppföljning av försöket.

Trafikverkets Lundbytunneln, i Göteborg, öppnades för trafik 1998 och har idag en trafikmängd på ca 40 000 ÅDT. Dagens inläckage i tunneln, såsom mindre flöden, dropp och fukt, skapar drift- och underhållsåtgärder samt isrensning. Dessa åtgärder innebär både direkta kostnader för att åtgärda detta samt indirekta genom tunnelavstängningar för trafiken.

För att finna lämpliga åtgärder för att hindra vatten- och frostproblemen utfördes en inledande utredning, både teknisk och ekonomiskt (LCC analys). Utredningens rekommendation var att prova en obeprövad inklädnadslösning i högtrafikerade tunnlar som är vattentät och kan utnyttja bergmassans värmeinnehåll. För att få inklädnadslösningen verifierad behövs ett fullskaleförsök i tunneln under två till tre år.

Under våren 2013 uppfördes ett fullskaleförsök med den föreslagna inklädnadslösningen på en sektion av ca 70 m i tunneln. Därefter kommer försöket att kontinuerligt följas med avseende på temperatur och fukt mellan inklädnaden och berget, deformationer och tryck mot inklädnaden på grund av trafikbelastning, inspekterbarhet bakom inklädnaden, underhålltvätt etc.

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}