Motala bangård

Motala bangård

Motala bangård som knut i Godsstråket genom Bergsslagen kommer genom sin utbyggnad att bidra till ökad kapacitet för godstrafiken samt möjliggöra till en väl fungerande pendeltågstrafik i Östergötland. Motala korsar järnvägen Motala Ström och Göta Kanal vilka har stora kulturella och miljömässiga värden.

Tyréns fick redan 2007 i uppdrag att projektera förfrågningsunderlag och bygghandlingar på sträckan Motala bangård - Fors, totalt ca 3 km med avseende på BEST, Mark och Kanalisation. Uppdraget innebär projektering för byggande av järnväg i drift vilket innebär en etapputbyggnad med minsta möjliga störning på trafiken längs banan och på samhälle och miljö i direkt anslutning till järnvägen. Vi ser i detta uppdrag en utmaning i att ta fram handlingar som ska medföra ett smidigt genomförande av en komplex ombyggnad. En del av utmaningen är att signaltekniskt lösa funktionen av ny rörlig bro över Göta kanal.

Beställare: Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}