Ny cykelbro mellan Tegelbacken och Gamla stan

Ännu bättre cykelvägar i centrala Stockholm

Cyklingen i Stockholm har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Tusentals stockholmare väljer att använda cykeln för sina vardagsresor, vilket är positivt ur såväl stadsmiljö som hälsoaspekt. Ett led i att främja cyklingen är att fortsätta utveckla cykelvägarna i centrala Stockholm. Tyréns har därför fått i uppdrag att utreda hur sträckan mellan Gamla stan och Tegelbacken kan förbättras för cyklisterna.

Ett av Stockholms viktigaste cykelstråk är det som går mellan Slussen och Tegelbacken, men sträckan är bitvis trång och svår att cykla. Som ett steg i att fortsätta utveckla och förbättra cykelinfrastrukturen, utreds nu flera centrala cykelstråk i Stockholm. Tyréns har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för sträckan mellan Tegelbacken och Gamla stan och tagit fram alternativ för hur sträckan kan förbättras.

Förslaget innebär en helt ny cykelbro, som skulle byggas väster om Strömsborg och delvis vara flytande. Bron skulle behöva flyta på pontoner då tunnelbanan passerar under vattenytan, vilket gör det svårt att bygga brostöd. Den nya bron skulle ersätta det smala och mycket osäkra cykelstråket på Vasabron och utmed Riddarholmskanalen.

 

Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad

Illustration: David Wiberg

 

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}