Parkeringsgarage i berg

Idéstudie parkeringsgarage i berg

Tyréns har 2013 fått i uppdrag av Kungälvs kommun att i en idéstudie utreda möjligheten till ca 800 p-platser i bergrum på Koön vid Marstrand.

Det befintliga parkeringsområdet på Koön vid Hedvigsholmen ska bebyggas med bostadshus och därför behövs nya parkeringsplatser för närboende på Koön, boende och gäster på Marstrand samt hotellgäster.

Olika alternativ till närliggande parkeringsplatser har diskuterats, varav ett är ett parkeringsgarage förlagt i berg. Idéstudien ska redovisa förutsättningarna för att anlägga ett garage i berg och belysa de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna. Idéstudien beskriver även eventuella konsekvenser för kända bergvärmeanläggningar i området.

Syftet med idéstudien är att den ska utgöra ett bra underlag för beslut huruvida kommunen ska arbeta vidare med idén att förlägga ett p-garage i berg eller inte.

Beställare: Kungälvs kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}