Söderhamn-Kilafors

Kapacitetshöjning för tung godstrafik

Tyréns arbetar med kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Söderhamn-Kilafors för att leda om tung godstrafik från Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle. Uppdraget inleddes 2009 och beställare är Trafikverket Investeringsdivisionen, Gävle. De tåg som har slutstation söder om Gävle ska ledas till Norra stambanan via länsbanan Söderhamn-Kilafors.

Projektet omfattar länsbanan mellan Söderhamn och Kilafors och målet är att det ska vara färdigt när Botnia och Ådalsbanan öppnas för trafik.

Anläggningen byggs om längst hela sträckan och en nybyggnad av mötesstation vid Mo-Bodarne för 750 meter långa tåg genomförs. Geoteknisk undersökning utförs och Mark, Bana, Kontaktledning, Lågspänning, Signal, Tele, Fjärrstyrning och Kanalisation ersätts med ny anläggning för höjda kapaciteter.

Ett omfattande projekteringsarbete genomförs och pågår fortlöpande med detaljlösningar och anpassningar i anslutning till befintlig anläggning. För uppdraget har en gedigen teknisk projektorganisation satts samman inom Tyréns.

Beställare: Trafikverket Investeringsdivisionen, Gävle

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}