Spårväg city

Nya spår i Stockholm

Spårväg City ska gå från Klarabergsviadukten i väster till Ropsten i öster och är en förlängning av Djurgårdslinjen. Vi arbetar från tidiga skeden som linjesträckningsstudier och förstudier, till senare skeden som systemhandling, järnvägsplan, MKB och bygghandlingar. Vi arbetar också med gaturumsgestaltning, framkomlighet och andra viktiga parametrar.

Utformningen av spårvägen samordnas med planer och studier om kringliggande bebyggelse och infrastruktur. Förlängningen ska öka tillgängligheten till Djurgården samt nya exploateringsområden i öster och väster genom T-Centralen, Stockholms Central och Sergels torg. Fokus ligger på framkomlighet utan större försämringar för övrig trafik. Utformning och placering av spår tar därför hänsyn till omgivande trafik där särskilt cykeltrafiken utgör en viktig del i planeringen.

Beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}