Sydostlänken

Sydostlänken – en ny godslänk

Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns genomför 2012-2013 en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en viktig godslänk mot Östra Europa och Asien. Projektets utmärker sig av ett omfattande utredningsarbete och många samråd med intressenter som allmänhet, miljöorganisationer, företag och myndigheter.

Sydostlänken har diskuterats sedan 1990-talet som en ny länk i trafiksystemet för den ökande handeln mot Östra Europa och Asien. Trafikverket får i uppdrag 2010 av Regeringen att utreda Sydostlänken.

Järnvägsförbindelsen Sydostlänken kan i framtiden överföra en stor mängd godstrafik från väg, som lastbilstrafik, till järnväg via godståg, och kan få mycket stor betydelse för gods mellan Sverige och den ökande marknaden i Östra Europa och Asien.

Projektet omfattar upprustning av 41 km järnväg och nybyggnad av omkring 18 km järnväg. Näringslivet i regionen är engagerade i Sydostlänken eftersom den nya sträckan ger möjlighet för effektiv godstrafik mellan Sverige, Östra Europa och Asien. Utredningen visar att Sydostlänken även kan få stor betydelse för nyetablering av persontrafik som för närvarande täcks av busstrafik.

Tyréns uppdrag omfattar förstudie och järnvägsutredningen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och underlagsrapporter inom landskapsanalys, systemanalys, stationslägen, kostnadskalkyler och teknik och byggbarhet.

Beställare:Trafikverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}