Vikbron i Fränsta

Återuppbyggnad av Sveriges största träbro

Bron går över Ljungan vid Fränsta och återuppbyggnaden har utförts totalt från grund efter översvämningsskador.

Grundläggningen har förbättrats jämfört med originalbron, i övrigt har samma byggnadsprinciper använts efter önskemål från Länsantikvariet och byggnadsminnesvård. Bron har kompletterats med länsar och pollare på uppströmssidan liknande de som fanns under flottningsperioden.

Beställare: RFV Intresseförening

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}